Vyždímejte z Vašeho inzerátu maximum...

Jak “vyždímat” z pracovního inzerátu maximum

Pojďme se zaměřit na základní parametry pracovního inzerátu tak, aby byl pro uchazeče atraktivní.

NÁZEV POZICE + OBOR + LOKALITA

 • zvolte takový název pozice, který bude bez přemýšlení a pokud možno, co nejpřesněji pozici popisovat….
 • vyvarujte se zvýrazňování názvu pozice jakýmkoliv uvozováním pomocí vykřičníků nebo jiných znaků -> nefunguje to a občas to má i opačný účinek…
 • obor zvolte podle pozice, kterou bude pracovník vykonávat, ne podle oboru, ve kterém firma působí -> např. hledáte-li obchodního zástupce - “cesťáka”, zadejte obor “Prodej a obchod”, nikoliv “Zpracování obilovin”, kterým se firma zabývá….
 • lokalita/kraj/město je parametr, který je užíván mnoha způsoby. Může to být místo výkonu práce, které bude korespondovat s místem pobytu případných uchazečů. Může to být velká oblast, více krajů, kde chcete oslovit uchazeče, protože jim můžete zajistit ubytování, nebo jsou to pozice, které nevyžadují každodenní docházku na pracoviště - typicky obchodní zástupci.

PEREX

 • význam PEREXu je mnohými zadavateli inzerce stále velmi podceňován, přitom je statisticky dokázáno, že nejvíce uchazečů reaguje především na základě názvu pozice a informací v perexu….
 • perex je obvykle textové pole, které umožňuje zadavateli napsat krátký, výstižný úvod, jenž by měl upoutat pozornost uchazeče. V perexu lze krátce představit firmu zadavatele, lze popsat pracovní pozici nebo nekonvenčním způsobem zaujmout uchazeče a přimět ho k přečtení celé pracovní nabídky…..
 • PEREX se na našem portálu zobrazuje tučným a větším fontem, uchazeč jej nepřehlédne a tak rozhodně doporučuji vždy vyplnit!

NÁPLŇ PRÁCE

 • tento blok by měl obsahovat jasný a stručný popis pracovní náplně zaměstnance…
 • stačí bodově, sestupně od prioritních úkolů a povinností… detaily ponechte na osobní pohovor...

POŽADUJEME

 • pro tuto část inzerátu platí obdobná pravidla jako pro rubriku předešlou…
 • své požadavky formulujte jasně, stručně, popište je pouze bodově…
 • opět platí, že požadavky na uchazeče jsou řazeny sestupně, podle priorit…
 • vyvarujte se obvyklých klišé, jejichž smyslem je pouze tuto rubriku zaplnit, v podobě slovních spojení typu “loajalita”, “ nadstandardní pracovní nasazení”, “proaktivní přístup” a mnoho dalších. Navíc, velké množství podobných, nicneříkajících požadavků většinou uchazeče odradí, protože to zavání hromadou přesčasů. Tyto detaily se ponechte na osobní pohovor…
 • pokud portál neumožňuje definovat detailní požadavky v samostatných oddílech, uveďte do této rubriky požadavky i na jazykové nebo odborné znalosti…

NABÍZÍME

 • věnujte této rubrice velkou pozornost, zde se láme chléb a na tomto místě se obvykle uchazeč rozhodne, zda bude na nabídku reagovat. Pokud se dostal až sem, Vaše nabídka jej evidentně zaujala...
 • nezačínejte autem, notebookem ani mobilním telefonem, nabízejte pracovní prostředí, firemní kulturu, ekosystém, vzdělávání, možnost postupu v rámci firmy, perspektivy, jistoty…
 • nabízejte se vší vážností pouze to, co můžete splnit… žádná lákadla “napůl”….
 • technické vybavení, firemní benefity či jakékoliv jiné motivační prvky mají obvykle samostatnou rubriku, kam se uvádějí v rámci zadávání nabídky… pokud ne, uveďte je do této rubriky, každý na samostatný řádek....
 • na PRACE.TIPS má mzda samostatnou rubriku, použijte ji... je statisticky dokázáno, že uvedení mzdy zvyšuje počet uchazečů až o 40%…

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • některé pracovní portály nabízejí možnost uvést do inzerátu mnoho detailních, doplňujících informací, mimo předepsané šablony, formou samostatného textového pole. Využijte této možnosti především pro přirozené zatraktivnění nabídky…
 • můžete taktéž tento prostor využít ke sdělení informace o termínu možného nástupu, konání výběrového řízení nebo platnosti pracovní nabídky…

Jsem přesvědčen o tom, že pokud se pečlivě zaměříte na obsah Vaší pracovní nabídky, na posloupnost jednotlivých parametrů a jejich jasnou formulaci, k tvorbě každého inzerátu přistoupíte individuálně,  odměnou Vám bude odpovídající množství výsledků s vhodnými kandidáty.

Přeji Vám mnoho úspěchů a mnoho kvalitních uchazečů.

Jaroslav Šulc